تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


از عشق ،سرنوشت یا شیاطین دیگر  

Behzad.ghasemi:
تفهیم اتهام
 
 
 
 
 
 
 
 
برای سقراط اتهام ساختند وگرنه همه مردم آتن
می دانستند که سقراط چه می گفت چون همه
با سقراط در کوی وبرزن  مواجهه شده بودند و سقراط کوشیده
بود تا به آنها بنمایاند که نادانند و چون آتنی ها نادانی
را بر نمی تافتند رای به محکومیت سقراط دادند
چرا که سقراط
تنها فردی بود که می دانست  :
نمی داند......
تفاوت استاد با شهروندان آتن در این
بود که آنها  نادانی خویش را تبلور آگاهی می دانستند  پس دچار جهل مرکب بودند و
تلاش سقراط

ادامه مطلب  

قدرتمند شدن  

چگونه قدرتمند شویم:
((راه های کسب قدرت))
 
 
برای همه انسانها دستیابی به قدرت با احساس لذت بخشی همراه است.هیچکس نمی خواهد که بعنوان فردی ضعیف و ناتوان در جامعه زندگی کند.از سوی دیگر دستیابی به قدرت برای همگان، امری ساده نیست و بعضی ها برای کسب قدرت راه های نادرستی را انتخاب می کنند که از آنها چهره خشن و نامطلوبی را به تصویر می کشد.
در طول تاریخ زندگی بشر، همیشه افرادی بوده اند که دوروبر پادشاهان، امپراطورها، رهبران و ملکه هابه دنبال کسب قدرت بو

ادامه مطلب  

قدرتمند شدن  

چگونه قدرتمند شویم:
((راه های کسب قدرت))
 
 
برای همه انسانها دستیابی به قدرت با احساس لذت بخشی همراه است.هیچکس نمی خواهد که بعنوان فردی ضعیف و ناتوان در جامعه زندگی کند.از سوی دیگر دستیابی به قدرت برای همگان، امری ساده نیست و بعضی ها برای کسب قدرت راه های نادرستی را انتخاب می کنند که از آنها چهره خشن و نامطلوبی را به تصویر می کشد.
در طول تاریخ زندگی بشر، همیشه افرادی بوده اند که دوروبر پادشاهان، امپراطورها، رهبران و ملکه هابه دنبال کسب قدرت بو

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1